http://hanstoben.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_message_dots.svg
http://hanstoben.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_message_dots.svg
http://hanstoben.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_message_dots.svg

VOETBOOGSTRAAT 1C
1012 XK AMSTERDAM
06-41030024
CONTACT@HANSTOBEN.NL
MEER INFO OP LINKEDIN

Individuele coaching ondersteunt je in het realiseren van een wens of in het tackelen van een probleem. Kern is het vinden van nieuwe, andere gezichtspunten en ingangen en het ontwikkelen en eigen maken van passend en effectief repertoire. Mijn coachingstrajecten zijn kort (5 tot 7 sessies) en actiegericht.

Het coachen van een team dat met problemen kampt is vanuit een externe positie vaak effectiever vanwege die externe positie. De frisse blik en observaties van mij als externe teamcoach nodigt het team uit om op een andere manier naar zichzelf te kijken, kwesties te bespreken, daar met elkaar op te reflecteren en daar consequenties voor hun gedrag aan te verbinden. Ook hier geldt: korte, op actie gerichte trajecten.

Soms is meer dan alleen coaching gewenst: anders dan het effectief kunnen omgaan met een probleem, ben je op zoek naar de oorzaak ervan om vervolgens daarmee aan de slag te gaan. Counseling kan, wanneer gewenst en gepast, onderdeel uitmaken van een coachingstraject.

Mijn trainingen staan in het algemeen in het kader van leiderschap, management en communicatie in een veranderende omgeving: wat staat je te doen en hoe pak je dat vervolgens aan? Deelnemers zijn doorgaans hoger- en middenmanagement en talentenpools die daarvoor opleiden.

Individuele coaching ondersteunt je in het realiseren van een wens of in het tackelen van een probleem. Kern is het vinden van nieuwe, andere gezichtspunten en ingangen en het ontwikkelen en eigen maken van passend en effectief repertoire. Mijn coachingstrajecten zijn kort (5 tot 7 sessies) en actiegericht.

Het coachen van een team dat met problemen kampt is vanuit een externe positie vaak effectiever vanwege die externe positie. De frisse blik en observaties van mij als externe teamcoach nodigt het team uit om op een andere manier naar zichzelf te kijken, kwesties te bespreken, daar met elkaar op te reflecteren en daar consequenties voor hun gedrag aan te verbinden. Ook hier geldt: korte, op actie gerichte trajecten.

Soms is meer dan alleen coaching gewenst: anders dan het effectief kunnen omgaan met een probleem, ben je op zoek naar de oorzaak ervan om vervolgens daarmee aan de slag te gaan. Counseling kan, wanneer gewenst en gepast, onderdeel uitmaken van een coachingstraject.

Mijn trainingen staan in het algemeen in het kader van leiderschap, management en communicatie in een veranderende omgeving: wat staat je te doen en hoe pak je dat vervolgens aan? Deelnemers zijn doorgaans hoger- en middenmanagement en talentenpools die daarvoor opleiden.

VOETBOOGSTRAAT 1C
1012 XK AMSTERDAM
06-41030024
CONTACT@HANSTOBEN.NL
MEER INFO OP LINKEDIN